Design litých objektů

výtvarník: MgA. Ondřej ŠÍDA

dílny: František Vocel, Anežka Prokšová

Design litých objektů je nejmladší studijní zaměření. V průběhu studia se žáci seznamují se základními vlastnostmi formovacích a licích materiálů, se základy metalurgie, s technologií povrchových úprav a se zásadami konzervace a restaurování odlitků. V praktické výuce získávají potřebné vědomosti a dovednosti pro práci návrháře zaměřeného na navrhování a rozmnožování  jak předmětů uměleckořemeslného charakteru, tak i na volnou figurální plastiku.

V dílenském provozu se v úzké vazbě na ostatní vyučovací předměty učí přípravě formovacích směsí, formování modelů, jejich odlévání a povrchové úpravě odlitků . Studující tohoto oddělení mají všechny předpoklady k pokračování ve studiu na vysokých školách uměleckého zaměření.

 • kvz-uo01_02--01
 • kvz-uo01_02--02
 • kvz-uo01_02--03
 • kvz-uo01_02--04
 • kvz-uo01_02--05
 • kvz-uo01_02--06
 • kvz-uo01_02--07
 • kvz-uo01_02--08
 • kvz-uo01_02--09
 • kvz03-2019_01
 • kvz03-2019_02
 • kvz03-2019_03
 • kvz03-2019_29
 • kvz03-2019_31
 • kvz03-2019_34
 • kvz03-2019_35
 • kvz04-21_02
 • kvz04-21_06
 • kvz04-21_07
 • kvz04-21_08
 • kvz04-21_09
 • kvz04-21_10
 • kvz04-21_12

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: