Přijímací řízení

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) rozhodla ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro čtyřletý studijní obor s maturitou Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (kód 82-41-M/06).

Termíny: 4. a 5. ledna 2024 +Náhradní kolo 22. 1. 2024


VÝSLEDKY DIGITALIZOVANÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZA 1. KOLO

Informativní dopis od MŠMT pro 1. kolo digitalizovaného přijímacího řízení do sš >>>

Výsledky uchazeči o studium naleznou také v systému DipSy >>>

Další postupy a informace viz www.prihlaskynastredni.cz


DŮLEŽITÉ INFORMACE K PRŮBĚHU


OBOR: 

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)

OBOR VZDĚLÁNÍ:

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (82-41-M/06)

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ*:
  1. Design a zpracování drahých kamenů
  2. Zlatnictví a design šperků 
  3. Umělecké kovářství a zámečnictví, design kovaných předmětů 
  4. Design grafické a plastické rytiny
  5. Design litých objektů

 __________________________________________

*Pozn.: Při neotevření některého zaměření (nedostatečný počet uchazečů) se počty v zaměřeních doplní do 60 maximálně možných žáků v ročníku (dle pořadí úspěšnosti). Při dosažení stejného celkového počtu bodů, rozhoduje počet bodů z kresby.

 

 

Přijímací zkouška se skládá z: 

 I. Talentové zkoušky** Max. počet bodů
          a) kresebná studie (zátiší) – 120 minut 40
          b) modelování – výtvarná představivost – 90 minut 40
          c) domácí práce  15
 II. Ostatních částí  
          a) průměr známek z předmětů ze 7. a 8. ročníku ZŠ (Vv, ČJ, cizí jazyk, DĚJ) 20
          b) ústní pohovor (schopnost komunikace) 15
Maximální počet bodů celkem 130

___________________________________________

**Pozn.: Z talentové zkoušky (kresba, modelování, domácí práce) je nutné dosažení min. počtu 40 bodů (max. je 95 bodů), při nižším počtu bodů již uchazeč nemůže být přijat, nemusí pokračovat v dalších částech přijímacího řízení.

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 

Přihlášky:

Formulář: 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na SUPŠ

 

LETÁK PRO ŠK. ROK 2024/2025 (1. KOLO):

 

 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: