Vize školy

HODNOCENÍ KVALITY ŠKOL V LIBERECKÉM KRAJI 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
Anotace:
 • Účastnili jsme se projektu „Hodnocení kvality škol v Libereckém kraji“
 • Celkem bylo zapojeno 20 středních škol
 • Projekt trval 3 roky, 01/2010 – 01/2013 
Tři hlavní aktivity:
 1. Vstupní hodnocení na základě dotazníkového šetření
 2. Zavádění standardů kvality podle ISO 9001
 3. Výstupní hodnocení – dotazníkové šetření (posun po zavedení normy) 
Zavádění normy ISO 9001:
 • Norma je obecná a dá se aplikovat na jakýkoliv obor, říká, co se má dělat, ale neříká, jak se to má dělat
 • Aplikuje se na konkrétní školu, klade důraz na konkrétní odpovědnost zaměstnanců
 • Sestavení tzv. „Mapy procesů“
 • Zpracování tzv. „Příručky kvality“
 • Dokončení příručky, dotazníkové šetření (závěrečné), proškolení interních auditorů 
Přínos ISO: 
 • Provedla se „inventura“ veškeré interní dokumentace školy (aktuálnost)
 • Vedení školy snížilo každodenní operativní zásahy – každý ví, co má dělat
 • Vedení školy získává ze zavedeného systému informace, které používá pro výroční zprávu a své rozhodování při řízení školy 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: