Poradenství

Díky specializacím zaměření pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy poskytujeme v rámci vzdělávací činnosti pro studenty i širokou veřejnost poradenství v oblasti památkové péče. Díky dlouholetým zkušenostem a vysoké úrovni vzdělání jednotlivých pracovníků poskytujeme poradenství v oblasti technologie uměleckořemeslného zpracování kovů a příbuzných materiálů, také se zaměřením na tradiční uměleckořemeslné postupy a techniky.

Dále pak poradenství v oblasti zpracovávání, vyhodnocování a navrhování optimálních metod restaurátorského průzkumu s následnou vazbou na vypracování adekvátního restaurátorského záměru a technologického postupu s ohledem na současné trendy a legislativu v restaurování.

Díky spolupráci s odbornými institucemi s humanitním i přírodovědným zaměřením jsme schopni poskytnout poradenství v oblasti dějin výtvarné kultury a dějin uměleckých řemesel.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: