Vysoké školy

Vysoké školy – umění, design, architektura

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
www.umprum.cz 

AVU – Akademie výtvarných umění v Praze
www.avu.cz

FDU – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni
www.fdu.zcu.cz

FUD – Fakulta užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
fud.ujep.cz

FUA – Fakulta umění architektury v Liberci
www.fua.tul.cz

FAVU – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
www.ffa.vutbr.cz

FMK – Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
www.utb.cz

FUO – Fakulta umění OU v Ostravě
fu.osu.cz

FA – Fakulta architektury VUT v Brně
www.fa.vutbr.cz

FR – Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
www.upce.cz

PC SAD – Prague College – School of Art & Design
www.praguecollege.cz

ARCHIP – Architectural Institute in Prague
www.archip.eu

KVV PedF UK – Katedra výtvarné výchovy v Praze
tarantula.ruk.cuni.cz

KVV PdF UP – Katedra výtvarné výchovy v Olomouci
kvv.upol.cz

KVK PF UJEP – Katedra výtvarné kultury v Ústí nad Labem
www.pf.ujep.cz

KVK FPe ZU – Katedra výtvarné kultury v Plzni
fpe.zcu.cz

KVV PF JU – Katedra výtvarné výchovy v Českých Budějovicích
www.pf.jcu.cz

KVV PdF OU – Katedra výtvarné výchovy v Ostravě
pdf.osu.cz

KVV PdF MU – Katedra výtvarné výchovy v Brně
www.ped.muni.cz

KVKTT PdF UHK – Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Hradec Králové
www.uhk.cz

FAMU – Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
www.famu.cz

FAMO – Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
www.filmovka.cz

ADI (ART&DESIGN INSTITUT) – 1. soukromá VŠ uměleckého výtvarného zaměření v ČR 
www.artdesigninstitut.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: