Příjímací řízení

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ

Přijímací zkoušky 1. KOLO > 10. 6. 2024
Přihlášky do 31. 5. 2024
Výsledky 1. kola >>

přihláška ke stažení / přihláška částečně předvyplněná

Pro školní rok 2024/2025 se v 1. kole PZK přijímá > 6–8 uchazečů pro denní studium a 8 uchazečů pro kombinované studium.

Podmínkou přijetí je absolvované střední odborné vzdělání (uměleckořemeslná odbornost), střední škola (výtvarná odbornost) nebo střední všeobecné vzdělání a maturita.

Seznam zdravotních omezení pro přijetí do studijních oborů na SUPŠ a VOŠ Turnov

Studium oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů na VOŠ Turnov je:

  • Denní – 3 roky
  • Kombinované studium – 4 roky – otevírá se jednou za čtyři roky (otevírá se školní rok 2024–2025). Uchazeči o studium, kteří maturovali 2020 a dříve připojí k (modré) přihlášce na VOŠ notářsky ověřená vysvědčení ze střední školy včetně maturitního. Na přihlášce je nutné potvrzení prospěchu ze střední školy a potvrzení lékaře.

Každý školní rok se platí dle zákona školné 5000 Kč.

Uznávají se výsledky z přijímacích zkoušek na čtyřleté bakalářské studium VŠCHT Praha – obor Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl

Celé studium na VOŠ připravuje studenty k možnosti podat si žádost o Povolení k restaurování kulturních památek, která musí splňovat podmínky dané Památkovým zákonem.

Specializace, o které může student následně požádat:

  1. Restaurování památek z drahých kovů.
  2. Restaurování památek z obecných kovů.
  3. Restaurování památek ze železných kovů a litiny.
  4. Restaurování palných zbraní.
  5. Restaurování historických hodin a památek s hrací mechanikou.
  6. Restaurování archeologických kovových nálezů.
  7. Restaurování rytých a broušených přírodních a syntetických materiálů, glyptiky.
  8. Restaurování mozaiky a vykládání přírodními materiály, drahými kameny a kovy.

Podmínkou žádosti o Povolení k restaurování jsou vypracované tři práce, tři restaurátorské dokumentace vytvořené za dohledu restaurátora s licencí.

Ukončení studia: Vysvědčení o absolutoriu a Diplom s titulem DiS (Diplomovaný specialista), Europass

Sledujte: www.supsturnov.cz


Přijímací zkoušky jsou TALENTOVÉ.

Talentová zkouška se skládá z kreslení tužkou dle předlohy na formát A2 (2 x 60 min.) a z modelování dle plastického artefaktu (2 x 60 min.). Odpoledne probíhá zkouška z osvojených umělecko-řemeslných dovedností dle specializace (4 x 60 min.). Připočítá se hodnocení domácích prací. Domácí práce (asi 10 kusů) musí být nepodepsané, označí se vylosovaným číslem.

Hodnotí se známkou od 1 do 5. Všechny zkoušky hodnotí vícečlenná komise (zkoušející jsou uvedení ve zkušební komisi ke konkrétnímu předmětu). Anonymita se zajišťuje vylosováním čísla, jímž se označují všechny provedené práce během přijímacího řízení.

Na závěr vypočítáním průměru vznikne výsledné pořadí uchazečů a dojde k odtajnění zakódovaných jmen uchazečů.

Tabulka s výsledky v anonymním zakódování jmen uchazečů bude zveřejněna také na internetu www.supsturnov.cz ihned po vyhodnocení; všem uchazečům je odeslána e-mailem a poštou.

Hodnotí se dovednosti a schopnosti v šíři problematiky oboru.

Další případné informace:
Mgr. Iveta Friebelová, DiS.,
tel. 481 321 232 nebo 724 896 128
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

_____________________________________

Souběžně s tímto studiem existuje bakalářský 4letý obor Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl z kovů, který máme společně s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha 6 Dejvice, Technická 5.

Viz www.vscht.cz, přihlášky (oranžové) do 31. března 2024.

Informace k talentovým zkouškám bakalářského studijního programu >>

Podmínky přijetí k bakalářskému studiu a elektronická přihláška ke studiu >>

Prezentace studia RESTAUROVÁNÍ na VŠCHT >>

 

 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: