Příjímací řízení

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  TURNOV

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ

Přijímací zkoušky 11. + 12. září 2017 (2. kolo)

*Podání přihlášky: do 21. srpna 2017  přihláška ke stažení / přihláška částečně předvyplněná

Celé studium připravuje studenty k možnosti podat si žádost o licenci, která musí splňovat podmínky dané Památkovým zákonem. V 1. ročníku se studenti individuálně rozhodnou pro zaměření k získání licence (Povolení k restaurování Ministerstva České republiky), které se váže na absolvovanou uměleckořemeslnou odbornost:

zaměření: * restaurování a konzervování obecných kovů, drahých kovů a kovů platinových — specializace:

  1. Restaurování šperků z obecných a drahých kovů
  2. Restaurování stříbrnických a pasířských předmětů z obecných a drahých kovů
  3. Restaurování předmětů užitého umění z cínových, zinkových a olověných kovů a jejich slitin
  4. Restaurování chladných a palných zbraní a zbroje
  5. Restaurování historických hodin a památek s hrací mechanikou
  6. Restaurování archeologických kovových nálezů

zaměření:  * restaurování a konzervování kovů železných — specializace:

  1. Restaurování kovů železných
  2. Restaurování historické zbroje

  zaměření:  * restaurování a konzervování broušených a rytých přírodních, organických a syntetických materiálů — specializace:

  1. Restaurování rytých a broušených přírodních a syntetických materiálů, glyptiky
  2. Restaurování mozaiky a vykládání přírodními materiály, drahými kameny a kovy 

*Podmínkou žádosti o licenci jsou vypracované tři práce v dané specializaci a k tomu tři restaurátorské zprávy (dokumentace), za dohledu restaurátora s licencí.

*Ukončení studia: Vysvědčení o absolutoriu a Diplom s titulem DiS (Diplomovaný specialista), Europass.

Sledujte: www.supsturnov.cz

JEN HYPOTETICKÁ UKÁZKA!!! 

Heslo Kreslení Modelování Praktic. cvičení Praktic. cvičení Domácí práce Celkový průměr Pořadí
A 1,12 1,52 1,56 1,78 1,25 1,88  6.
K 1,33 1,58 1,45 1,88 1,10 1,29 2.

Anonymita se zajišťuje vylosováním hesla (písmeno), jímž se označují všechny provedené práce během přijímacího řízení. Uchazeč napíše na papír své jméno a příjmení společně s vylosovaným písmenem a zalepí do obálky. Domácí práce (asi 20 kusů) musí být nepodepsané, označí se teprve vylosovaným heslem, písmenem.

Hodnotí se dovednosti a schopnosti v šíři problematiky oboru. Jeden den zkoušky z osvojených umělecko-řemeslných dovedností dle specializace; dopoledne (4 x 60 min), odpoledne (4 x 60 min). Druhý den dopoledne talentová zkouška z kreslení tužkou dle předlohy na formát A2 (4 x 60 min.); odpoledne talentová zkouška v modelování dle plastického artefaktu (4 x 60 min.). Připočítá se hodnocení domácích prací. Hodnotí se známkou od 1 do 5, po půl stupni. Všechny zkoušky hodnotí vícečlenné komise (zkoušející jsou uvedení ve zkušební komisi ke konkrétnímu předmětu). Na závěr vypočítáním průměru na dvě desetinná místa vznikne výsledné pořadí uchazečů. Pak dojde k odtajnění zakódovaných jmen uchazečů. Tabulka s výsledky v anonymním zakódování jmen uchazečů bude zveřejněna také na internetu www.supsturnov.cz ihned po vyhodnocení; všem uchazečům je odeslána e-mailem a poštou.

Uznávají se výsledky z přijímacích zkoušek na čtyřleté bakalářské studium téhož oboru. Uznává se Absolutorium na VOŠ a Bakalář příbuzného zaměření.

Přijímá se pro školní rok 2017/2018 > 4 uchazeči pro denní studium. 

Podmínkou přijetí je absolvovaná uměleckořemeslná odbornost (střední odborné vzdělání), výtvarná odbornost (střední škola), maturita.

Studium oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů na VOŠ Turnov je denní, 3leté. Kombinované studium je čtyřleté, otevírá se jednou za čtyři roky (otevírat se bude v r. 2020). Uchazeči o studium, kteří maturovali 2016 a dříve připojí k (modré) přihlášce na VOŠ notářsky ověřená vysvědčení ze střední školy včetně maturitního. Na přihlášce je nutné potvrzení prospěchu ze střední školy a potvrzení lékaře. Každý školní rok se platí dle zákona školné 5000 Kč.

Informace: Josef Sedmík ak. mal., Jaroslav Prášil, tel. 481 321 232, nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

_____________________________________

Souběžně s tímto studiem existuje bakalářský 4letý obor Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl z kovů, který máme společně s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha 6 Dejvice, Technická 5.

Viz www.vscht.cz, přihlášky (oranžové) do 31. března 2017.

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323

 

 

 

 

                               
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net