Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/2024 

Činnosti maturantů v následujících týdnech:

26. 4. 2024
> Ukončení klasifikace za 2. pololetí 23/24 (pozor na neklasifikace za 1. pololetí - NUTNO DOKONČIT!)
> Odevzdání praktické maturitní práce

Od 29. 4. do 20. 5. 2024 již pracujete samostatně v několika oblastech:

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY:
> Pro zájemce je připraven provizorní rozvrh TECH BR, ZL, UO a DVK (sledujte na Bakalářích), případně jiné hodiny maturitních předmětů dle konkrétní domluvy s pedagogem předmětu.
> Rovněž jsou možné konzultace – vždy však po řádné domluvě s konkrétním učitelem!

DIDAKTICKÉ TESTY MZK:
ČT 2. 5. > od 13.30 hodin „Didaktické testy z ANJ“ (dle rozpisu).
PÁ 3. 5. > od 8.00 hodin „Didaktické testy z ČJL“ (dle rozpisu).


DALŠÍ:

> PÍSEMNÁ PREZENTACE praktické maturitní práce
(zadání a podklady na disku S:\Žáci SUPŠ\_MATURITY\Maturity 2024; odevzdat vytištěné a svázané max. do 13. 5. 2024)

> ELEKTRONICKÁ PREZENTACE praktické maturitní práce
(odevzdat v elektronické podobě do složky „_Odevzdání“ v sekci NAV na školním disku S: max. do 13. 5. 2024)

> VÝTVARNÉ PORTFOLIO za 4 roky studia
(dle instrukcí výtvarníka zaměření; odevzdat vytištěné a svázané max. do 17. 5. 2024)

> PRODUKTOVÝ PLAKÁT A2
> V návaznosti na cvičení ze 3. ročníku předmětu Design v tématu „produktový plakát“
> Zadání povinných parametrů na disku S:\Žáci SUPŠ\_MATURITY\Maturity 2024
> Pro zájemce bude možná konzultace s BcA. Pavlínou Končickou dne 6. 5. od 10.35 ve staré učebně ITZ.
(odevzdat elektronicky v tiskovém PDF do složky v NAV, na disku S: do 17. 5. 2024
>plakáty budou vytištěny jednotně školou a budou součástí instalace návrhové části, případně k nahlédnutí ve složce v rámci ateliéru např. u portfolií

 21. 5.–22. 5. 2024 > PREZENTACE MATURITNÍCH PRACÍ dle rozpisu
(instalace prací v jednotlivých ateliérech a zkušební prezentace bude probíhat dle domluvy s výtvarníkem zaměření!)


PROFILOVÁ ČÁST

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373 v souladu s § 79, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje: 

NABÍDKU POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK

Pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024
*Pozn. Nabídka profilových zkoušek platí pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek.
Možnost náhrady zkoušky z cizího jazyka (nepovinná v profilu) dokladem z uznávané mezinárodní zkoušky. Bližší podrobnosti (.pdf)

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

SPOLEČNÁ ČÁST

Společná část maturitních zkoušek bude probíhat podle informací na maturita.cermat.cz

  • pouze didaktické testy dle parametrů vyhlášky MŠMT 177/2023

Šablony ke stažení + Technické kreslení (základy)

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: