Studium na VOŠ

Vyšší odborná škola Turnov – Restaurování kovů, zajišťuje profesionální přípravu pro žadatele o licenci k restaurování památek z kovů, kterou uděluje Ministerstvo kultury České republiky. Ke studiu se přijímají maturanti ze středních uměleckých škol s obory uměleckořemeslného zpracování kovů, drahých kamenů (zlatník, pasíř, kovolitec, hodinář, puškař, umělecký kovář, rytec kovů, brusič kamenů atd.). Restaurování a konzervování je profese umělecká; splňuje tři odbornosti: uměleckořemeslnou (restaurování památky, zhotovení chybějící části, kopie); chemicko-technologickou (analýzy korozních procesů); uměnovědnou, společenskovědnou a výtvarnou (historické určování souvislostí památky, řešení návrhů rekonstrukce). Absolventi pracují v soukromých firmách, v restaurátorských dílnách národního památkového ústavu a muzeí, souběžně s navrhováním a realizací zakázek ve svém řemesle.

SUPŠ A VOŠ TURNOV
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info