Odborná spolupráce

Vyšší odborná škola v rámci svého působení spolupracuje s řadou renomovaných muzejních a výzkumných institucí stejně jako s pracovišti národního památkového ústavu. Úzká spolupráce s těmito institucemi zajišťuje výměnu informací na poli památkové péče a má za cíl maximálně zkvalitnit výuku na vyšší odborné škole a zajistit výměnu a zavádění poznatků do širší praxe prostřednictvím práce pedagogů a absolventů. Studenti restaurují sbírkové předměty z muzeí a zámků a celkem 8x za studium absolvují praxi v restaurátorských dílnách těchto institucí:

SUPŠ A VOŠ TURNOV
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info