Studijní obor

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým středním školám v Čechách. Její vznik byl dán přirozenou potřebou kamenářského průmyslu – nejdůležitějším zdrojem obživy na Turnovsku té doby. Proto patří mezi nejstarší studijní zaměření broušení a rytí drahých kamenů (dnes Design a zpracování drahých kamenů) a na ně navazující zlatnictví a stříbrnictví (dnes Zlatnictví a design šperků). Velký rozvoj školy ve druhé polovině 20. století si vynutil otevření dalších uměleckých studijních oborů.

V rámci čtyřletého studia lze na SUPŠ studovat:

OBOR: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)

OBOR VZDĚLÁNÍ: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (82-41-M/06) 

Design a zpracování
drahých kamenů


chci vědět více

Umělecké kovářství a zámečnictví, design kovaných předmětů


chci vědět více

Zlatnictví
a design šperků


chci vědět více

Design grafické
a plastické rytiny


chci vědět více

Design
litých objektů


chci vědět více

Výuka na SUPŠ probíhá formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou. Maturitními předměty jsou český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějiny výtvarné kultury, technologie a praktické zkoušky (návrh, realizace a prezentace uměleckořemeslného výrobku).  Z teoretických předmětů patří mezi důležité výtvarná příprava, písmo a počítačová grafika. V učebním plánu převažují předměty dílenské a výtvarné.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: