Design a zpracování drahých kamenů

výtvarník: MgA. Kateřina KRAUSOVÁ

dílny: Ondřej ZAJÍC, Anna JEŽKOVÁ

Design a zpracování drahých kamenů je nejstarší studijní zaměření na naší škole a pomáhalo tak spoluutvářet slavnou živou tradici turnovského kamenářství. Dnešním studentům nabízí seznámení se širokou škálou minerálů a zpracovatelských technik, proniknutí do praxe vyhledávání, určování, zkoumání i opracování materiálů přírodních i syntetických.

V průběhu studia ovládne absolvent základy glyptiky, rovinného i plastického vybrušování a získá přehled a praxi ve facetovém broušení šperkových kamenů. Ve výtvarné přípravě a navrhování se seznámí s celou škálou výtvarných technik a dokáže vyhledávat a ve své tvorbě uplatňovat inspirace k současnému uplatnění kamene ve šperku, v dekorativně užitkové a komorní plastice.

Široké uplatnění a poptávka po absolventech oddělení svědčí o jeho příznivých vyhlídkách.

 

 

 • kvz01_02--01
 • kvz01_02--02
 • kvz01_02--03
 • kvz01_02--04
 • kvz01_02--05
 • kvz01_02--06
 • kvz01_02--07
 • kvz01_02--08
 • kvz01_02--09
 • kvz03-2019_04
 • kvz03-2019_08
 • kvz03-2019_09
 • kvz03-2019_10
 • kvz03-2019_11
 • kvz04-21_13
 • kvz04-21_19
 • kvz04-21_20
 • kvz04-21_21
 • kvz04-21_22

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: