Týdenní plán

Týdenní plán SUPŠ od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017
25. týden
Rulcová - 19.6. - 21.6. ZZ OA a HŠ Turnov; Janevová - 22.6.-23.6. NV; Mastník - 19.6 od 15.45 hodin lékař Turnov + 20.6. lékař Liberec; Studnička - 23. 6. účast na Trienále Jablonec n. Nisou; Šimonová - 19. 6. NV; Šubertová - 22.6. lékař; Goruková - 22.6. NV + 23.6. od 9.30 hodin zubař;

PONDĚLÍ 

    19. 6. 2017

 Max. termín odevzdání uměleckých portfólií R.Šubertové ke kontrole - žáci 2. a 3. ročníku!!!

 Instalace exponátů UZ do BB - 9.00 hodin - p. Mastník + žáci: Dlouhý, Danemark, Frič

 Focení tříd -  v 9.00 hodin začíná třída 1.A; další třídy budou poté postupně vyzvány R. Šubertovou

 Focení pedagogického sboru - 10.20 hodin (sraz ve sborovně)

 TUČ - max. termín odevzdání přehledu žáků R. Šubertové, kteří mohou být klasifikováni i  vzhledem k dlouhodobé absenci

ÚTERÝ 

     20. 6. 2017

 

STŘEDA

     21. 6. 2017

 Výstava klauzurních prací - společenský sál 9.00 - 12.00 hodin; zodpovídá: Janevová

 TUČ - max. termín oznámení  záměru upořádat třídní výlet v příštím týdnu - nahlásit R.Šubertové

ČTVRTEK
      22. 6. 2017
  

PÁTEK

      23. 6. 2017

 Projektový den ZŠ Turnov - dílny všech zaměření 8.00 - 12.00 hodin - zodpovídá: Janevová

 Uzavření klasifikace za 2. pololetí - zápis známek do systému Bakalář -zodpovídá: každý vyučující !!!!

 Max. termín odevzdání přehledu doklasifikací a opravných zkoušek žáků v jednotlivých předmětech - všichni učitelé za svůj předmět!!!

Autoprovoz

 NE (18.6.) - ST (21.6) - Rakousko - auto č. 1 (Nikendey + Novotný, Jeníček, Mikula)

 

 

Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 

 

 

 

Týdenní plán SUPŠ od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017
26. týden
 Mastník - 27.6. NV + 29.6. - 30.6. VS; Mašek - 29.6. 1/2 dne NV; Krejčová - 28.6. dovolená +29. 6. NV; Šimonová - 28.6. lékař Lbc; Jiřičková - 30.6. dovolená;

PONDĚLÍ 

   26. 6. 2017

 Schůzka se školníkem - 9.00 hodin (Šubertová)

 Odevzdat R.Šubertové  podklady pro klasifikační poradu - TUČ

 Třídy 1. A + 1. B - třídní výlety  Malá Skála - 8.00 - 13.00 hodin; ped. dohled: Kocourek, Šída + Brožek, Studnička, Zubko, Zemín

 Třída 2. - třídní výlet Kozákov - 8.00 - 13.00 hodin; ped. dohled: Janevová, Friebelová

 Třída 3. - výuka dle rozvrhu

ÚTERÝ 

   27. 6. 2017

 Zahraniční zájezd - žáci 3. ročníku + doplnění žáků z jiných tříd (viz seznam sborovna) -ped. dohled: Marák, Válek, Šolcová

 Zaměření ZL 1. a 2. ročník - 8.00 -13.00 hodin exkurze Granát, Drahoňovský atd.; ped. dohled: Janevová

 Třídy 1.A + 1.B + 2. ročník (mimo ZL) - výuka dle rozvrhu

 Klasifikační a provozní porada - 14.00 hodin - účast všech povinná!!

 Předmětová komise - po skončení provozní a klasifikační porady - účast všech vedoucích komisí povinná!!

STŘEDA

   28. 6. 2017

 Zahraniční zájezd - žáci 3. ročníku + doplnění žáků z jiných tříd (viz seznam sborovna) -ped. dohled: Marák, Válek, Šolcová

 Třídy 1.A + 1.B + 2. ročník - výuka dle rozvrhu

ČTVRTEK

   29. 6. 2017

 Všechny třídy - od 8.00 hodin - filmové představení "Masaryk" - kino - ped. dohled a pokyny zajistí: TUČ; nahlášení učitelé na návštěvu kina -  mimo třídních učitelů + Šubertová, Friebelová

                        - od 10.35 hodin - komponovaný pořad v rámci DVK a ČJL "Vývoj hudby" - učebna DVK

                        - od 12.15 hodin - úklid kmenové třídy a šatny

Závěrečné posezení pro zaměstnance - od 14.00 hodin Tenisová hala Krejza - VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

PÁTEK

     30. 6. 2017

 Vedoucí předmět. komisí - odevzdat R.Šubertové  podklady do výroční zprávy

 Všichni učitelé - odevzdat R.Šubertové výkazy práce za červen + vyplnění žádanek o dovolenou

 Všechny třídy - od 7.50 hodin třídnické záležitosti - vysvědčení, pokyny, dodělání úklidu třídy a šatny - kontrola R.Šubertovou na vyzvání třídním učitelem

 Všichni učitelé - max. termín nahlášení připravenosti kabinetů "na prázdniny" - kontrola paní ředitelkou nebo R.Šubertovou na vyzvání daného učitele

 V rámci vyhlášeného výběrového řízení VZMR - 10.00 hodin prohlídka objektu (sraz potencionálních uchazečů před budovou) - Chundela, Šubertová, Rulcová

Autoprovoz

 

 

 Společenský sál - 26. 6. VOŠ absolutorium 8.00 - 13.00 hodin

                            - 26. 6. FAN Turnov předávání certifikátů - od 15. 30 hodin

Poznámky

Změny týdenního plánu - dle aktuální potřeby

 VŠEM ZAMĚSTNANCŮM I ŽÁKŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ SLUNNÉ LÉTO 0=)

 

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323

 

 

 

 

                               
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net